Krajinář v Big Farm

Hodnocení dekorací

Pro lepší přehlednost a orientaci v dekoracích, vývojáří z týmu Big Farm připravili jednoduchý systém hodnocení. Nebude to stupnice od jedné do pěti, s tím že jednička je známka nejlepší, jak jste zvyklí ze školy, ale bude mít 7 kvalitativních hodnot s tím, že sedmička značí unikátní dekoraci.

Dekorace tedy budou hodnoceny podle kvality, která se odvíjí od skupiny faktorů - velikost, spokojenost, možnosti ji získat apod. V inventáři a v okně stavění se dekorace nově budou řadit podle kvality, každý stupeň kvality bude mít svoji vlastní barvu.

Událost Krajinář

Tato událost se rovněž týká dekorací a umožní hráčům současné dekorace vylepšit a rovněž bude možné ty, které již z nějakého důvodu nechcete, rozložit a součástky, které takto získáte, bude možné používat na vylepšení jiných dekoračních předmětů. Všichni teď palec nahoru za tuto senza novinku.

Strýček Krajinář bude své služby nabízet na hlavní, gurmánské a květinové farmě. Je tu ale jedno důležité upozornění. Pokud se budete zrovna nacházet na gurmánské farmě, nebudete moci používat dekoraci, která přísluší například Krajináři z farmy květinové.

Vylepšení dekorací

Jak jsem již zmínil, dekorace budete moci vylepšovat. Toto vylepšení se projeví na vyšší kvalitě dekorace a větší spokojenosti s ní. Za vylepšení dekorace platíte zlaťáky nebo dolary nebo je možné na vylepšení použít součástky z jiných dříve rozložených dekorací. Před tím než se pustíte do vylepšení určitého dekoračního předmětu, se objeví informační tabulka s tím, o kolik procentních bodů se spokojenost a kvalita po provedení upgradu zvýší.

Rozložení dekorací

Pokud jsi vetešník nebo sběratel cetek a právě teď ti došlo, že ti dané dekorace budou k ničemu, nově existuje možnost, jak je dobře znovu použít. Nebo chceš jenom ušetřit místo v inventáři. Dekorace od nynějška můžeš rozkládat na drobné díly, které lze použít na vylepšení jiných dekorací. Jenom pro doplnění je potřeba dodat, že po rozebrání dojde k úplnému nevratnému zničení dekorace, takže si to před započetím procesu rozkládání dobře rozmyslete.

Denní úkoly

Jedná se o nový typ misí, které se objevují každý den. Objeví se v horním panelu, ale oproti běžným úkolům budou jinak zbarveny (kvůli zachování přehlednosti). Znamením bude jednoduchost a rychlost plnění (jedním z denních úkolů bude např. získat reputaci nebo správně použít určitou možnost vaší farmy).

Další vylepšení